Glöm anställningar - kontraktsjobben är framtiden


Kontraktsjobb håller på att bli det nya normala. 2020 kommer 40 procent av amerikanerna vara kontraktsarbetare. Fyra trender driver på utvecklingen.

Kontraktsjobb håller på att bli det nya normala. Redan 2020 kommer 40 procent av den amerikanska arbetsstyrkan att bestå av kontraktsarbetare. Det är framförallt fyra trender som bidrar till den här utvecklingen.

Snabbväxande taxibolaget Uber har redan 160 000 kontraktsarbetare, men endast 2 000 anställda, enligt Techcrunch. Företag som Handy, Eaze och Luxe har också skapat en hel del uppmärksamhet inom det som kallas "1099 Economy" eller som den också brukar kallas on demand-ekonomin. 

Även i Sverige driver fler och fler egen firma och flera startups kopplar samman frilansare med kundernas efterfrågan.

http://www.va.se/nyheter/2015/06/15/glom-anstallningar---kontraktsjobben-ar-framtiden/Jonas Ulveseth

Jonas 1fe4f4cd7deca80887ff9b1f480d8a93c53997bc7d11cc90aa0fff6f27a15caf
Jonas Ulveseth combines a background from coaching, sales and leadership with more than 15 years experience from programming in php,rails,javascript,html and web architecting. He is also a experienced teacher and driving force behind several startups and projects.

Social